മേരി മത്തായി ചേത്തലില്‍ പൂടംകല്ല്

posted Oct 22, 2012, 4:06 AM by knanaya news
സ്വര്‍ഗത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന അമ്മച്ചിക്ക് സ്നേഹത്തിന്‍റെയും പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെയും ആയിരമായിരം പൂച്ചെണ്ടുകള്‍
മേരി മത്തായി ചേത്തലില്‍ പൂടംകല്ല്

മക്കള്‍: ബേബി ചേത്തലില്‍, തോമസ്‌ ചേത്തലില്‍, ജോസ്‌ ചേത്തലില്‍,ലൂകോസ് ചേത്തലില്‍, ടോമി ചേത്തലില്‍,കുഞ്ഞമ്മ ചാക്കോ ഓരത്ത്,ലീലാമ്മ കണ്ണിക്കല്‍,തങ്കമ്മ ഉണ്ണംതറപ്പേല്‍,ത്രേസ്യാമ്മ ഒഴുങ്ങാലില്‍

Comments