കെ. സി. എസ്. ക്രിസ്തുമസ് കരോള്‍‍

posted Nov 10, 2010, 8:30 PM by Saju Kannampally   [ updated Nov 11, 2010, 9:26 AM ]

 
ഷിക്കാഗോ : ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെ സന്ദേശം, എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതിനായി, മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേപ്പോലെ
ഇത്തവണയും കെ. സി. എസ്. കരോള്‍ സംഘങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണ്. കെ. സി.
എസ്. നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് സിറിയക് കൂവക്കാട്ടില്‍ (ചെയര്‍മാന്‍), നിയുക്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു
പൂത്തുറ (കോ-ചെയര്‍), നിരവധി ഏരിയാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വ
ത്തിലുള്ള കരോള്‍ സംഘങ്ങള്‍, നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍, അവര്‍ക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹ
നങ്ങളും നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
Comments