നോട്ടിങ്‌ഹാമില്‍ ആവേശകരമായ പിക്‌നിക്‌

posted Jul 24, 2009, 7:22 AM by Saju Kannampally   [ updated Jul 27, 2009, 1:16 PM ]
 

നോട്ടിങ്ഹാം: ക്നാനായ കാത്തലിക്യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്മധ്യവേനല്അവധിയുടെ ഭാഗമായി Mattock Gulley’s Park - ലേക്ക്പിക്നിക്നടത്തി. അമ്പതിലധികം ക്നാനായ മക്കള്പങ്കെടുത്ത യാത്ര ഏറെ ആവേശകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു. പിക്നിക്കിനിടെ യു.കെ.കെ.സി.എയുടെ എട്ടാമത്കണ്വന്ഷനിലേക്കുള്ള പാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റിട്ട. ഹെഡ്മാസ്റ്റര്.എല്‍.തോമസിനു നല്കി യു.കെ.കെ.സി. ട്രഷറര്മാത്യു വില്ലൂത്തറ നിര്വഹിച്ചു. മാര്ത്തോമ്മന്പാടിയും, നടവിളിച്ചും നടത്തിയ ഉല്ലാസയാത്ര പങ്കെടുത്തവര്ക്കെല്ലാം അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങള്പകര്ന്നു. യൂണിറ്റ്പ്ര്സിഡന്റ്ജയിംസ്കാവനാല്‍, ടെസി ഷാജി മാളിയേക്കല്‍, ജാന്സി മാത്യു ആനകുത്തിക്കല്‍, സിബി മാത്യു മുളകനാല്‍, അഭിലാഷ്തോമസ്ആരോംകുഴി, മാത്തുക്കുട്ടി ജോണ്ആനകുത്തിക്കല്‍, സ്റ്റീഫന്റോക്കി മങ്ങാട്ട്എന്നിവര്പരിപാടികള്ക്ക്നേതൃത്വം നല്കി.

സിറില്‍ പനംകാലയില്‍

 

Comments