സെന്റ്‌ മേരീസ്‌ ഇടവകയില്‍ സെന്റ്‌ ജോസഫ്‌ കൂടാരയോഗം ആരംഭിച്ചു .

posted Jan 20, 2011, 8:19 PM by Saju Kannampally   [ updated Jan 20, 2011, 8:25 PM ]
ഷിക്കാഗോ  : സെന്റ്‌ മേരീസ്‌ ഇടവകയില്‍ സെന്റ്‌ ജോസഫ്‌ കൂടാരയോഗം ആരംഭിച്ചു .
റോയി നെടുംചിറ

Comments