താമ്പാ സേക്രട്ട്‌ ഹാര്‍ട്ട്‌ ക്‌നാനായ കാത്തലിക്‌ പാരീഷ്‌ ഇടവക പ്രഖ്യാപനവും കൂദാശയും ആഗസ്റ്റ്‌ 1–ന്‌

posted Jul 28, 2010, 9:51 PM by Knanaya Voice
 

 

Comments